Welkom > .org? >Algemene voorwaarden >Contact>links >FR >EN

> FORMULE 1

VERTALING PER REGEL VAN 60 TEKENS*
 
TEKSTEN IN GANGBARE TAAL
Van
>
Naar
Van
>
Naar
Engels
Frans
Spaans

0,62€
Nederlands
Frans
Nederlands

op

aanvraag

Engels

Spaans

Engels
Nederlands
Frans
Spaans
Nederlands
 
TEKSTEN IN SPECIFIEKE TAAL**
Van
>
Naar
Van
>
Naar
Engels
Frans
Spaans
0,76€
Nederlands
Nederlands
op aanvraag
Engels
Engels
Nederlands
Frans
Frans

* Om het aantal regels van een tekst te berekenen in MS Word, kies Opties, en vervolgens statistieken. Deel het aantal tekens (zonder spaties) door 60.

**Een specifieke tekst is een tekst die voorafgaande kennis of opzoekingen vergt van een specifieke of technische woordenschat. Literaire teksten of teksten die een welbepaalde aanpassing benodigen in de doeltaal worden eveneens als specifieke tekst beschouwd. Post Scriptum bepaald vrij de moeilijkheidsgraad. In het kader van een taalkrediet voor teksten in gangbare taal kan een specifieke tekst geweigerd worden en per regel worden aangerekend. De klant wordt hier op voorhand van verwittigd.

Commentaar

- U vindt hier onze prijzen voor eennmalige prestaties. Indien u op regelmatige basis teksten moet laten vertalen of verbeteren, denk dan aan onze taalkredieten!

> Taalkrediet vertaling

> Taalkrediet verbetering

> De voordelen van een taalkrediet:

- Dankzij de eenmalige facturatie kan u tot uitputting van uw krediet teksten ter vertaling of verbetering sturen, ongeacht hun omvang - zelfs één enkele zin - zonder u zorgen te maken over het facturatieminimum.

- Eenvoudig en snel: wanneer u het krediet heeft betaald, stuurt u uw teksten op met enkel de vermelding van het termijn. Geen offerte meer nodig!

- Buitengewoon voordelige tarieven. En het krediet garandeert u dat u van dit tarif blijft genieten gedurende één jaar.

- Toegang tot onze dienst @-help! Stuur ons gratis uw taalvragen op naar hulp@postscriptum.org.

- Eén jaar geldig

- Terug naar de verschillende tarieven

Post Scriptum a.s.b.l - Chaussée de Vleurgat 108 - 1000 Bruxelles - 02/642 40 35 - © MMIII SquaresWeb