Welkom > .org? > tarieven > Algemene voorwaarden >Contact >links >FR >EN

Algemene voorwaarden

1. Alle facturen worden contant betaald.
2. Taalkredieten moeten op voorhand worden betaald. Zolang zij het bedrag niet heeft ontvangen, verleent de vzw geen diensten in het kader van een taalkrediet.
3. De aangeduide tarieven zijn niet definitief en kunnen altijd vrij gewijzigd worden door de vzw.
4. De tarieven gelden voor pagina’s van 25 regels van 60 tekens.
5. De taalkredieten geven recht op de vertaling van maximum 15 pagina’s per krediet per week.
6. Voor dringende of buitengewone aanvragen wordt 10 à 30% bijgerekend afhankelijk van het termijn, het volume en de moeilijkheidsgraad.
7. Het minimumbedrag per facturatie bedraagt 12€ per taal en per aanvraag.
8. Alle dienstverleningen buiten de taalkredieten worden uitgevoerd na schriftelijke aanvraag per e-mail.
9. Een aanvraag kan niet meer worden afgelast wanneer de vzw het werk aangevangen heeft.
10. Elke betwisting in verband met de verleende dienst of deze algemene voorwaarden dient binnen de 8 dagen vanaf de datum van de verzending van de bestelling vanuit de vzw, worden doorgestuurd per aangetekende brief.
11. Elk geding valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
12. Vertalingen tegen het regeltarief of verbeteringen tegen het uurtarief vergen geen aansluiting bij de vzw. Toch zullen de voordelige tarieven van de vzw niet toegestaan worden aan organisaties of ondernemingen die duidelijk de taal niet respecteren.
13. De toegang tot onze tariven betekent volgend engagement: de taal van de schriftelijke en publieke teksten respecteren.
14. De vzw kan vrij leden uitscheiden die duidelijk bovenstaand engagement ( zie voorwaarde n° 13) niet respecteren. Het lid zal hier schriftelijk per aangetekende brief of e-mail van verwittigd worden.
15. De dienst help@postscriptum.org, toegankelijk in het kader van taalkredieten, betreft alleen gelegenheidsvragen i.v.m. spelling, taal en zin en/of interpretatie van woorden. Deze dienst beantwoord alle vragen afhankelijk van de beschikbaarheid en de kennis van de medewerkers.
16. De vzw behoudt zich het recht voor teksten in het kader van de kredieten aan het regel- of uurtarief aan te rekenen indien zij deze als complex beschouwt. De vrager wordt hiervan verwittigd.
17. De taalkredieten blijven één jaar geldig. In geen enkel geval wordt het overblijvend krediet terugbetaald.
18. Na elke dienstverlening wordt u op de hoogte gebracht van het “saldo” van uw taalkrediet.
19. De vzw kan vrij teksten weigeren waarvan de inhoud niet overeenstemt met haar ethiek of haar doel.
20. De vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een vertaalde of verbeterde tekst.
21. De financiële verantwoordelijkheid van de vzw beperkt zich tot het bedrag van overeenstemmende factuur.

< terug

Post Scriptum a.s.b.l - Chaussée de Vleurgat 108 - 1000 Bruxelles - 02/642 40 35 - © MMIII SquaresWeb