Welkom > .org? > tarieven > Algemene voorwaarden >Contact >links >FR >EN

> .ORG ?

Post Scriptum vzw: professionele vertalings- en verbeteringsdiensten zonder winst. Onze tarieven worden bepaald door het evenwicht tussen onze algemene en salariële kosten en de inkomst. Geen winst wel inzet. Voor regelmatige samenwerking bieden wij forfaitaire prijzen aan (taalkredieten), zonder minimum facturatiekost. Voor een eerste kennismaking of eenmalige prestaties beschikken wij ook over traditionele tarieven, per regel voor vertalingen of per uur voor verbeteringen. Wij werken in het Frans, Nederlands, Engels en Spaans.

Onze diensten richten zich vooral tot vzw’s, kleine structuren of NGO’s.

>Taaldiensten zonder winstoogmerk

De hoofdactiviteit van Post Scriptum blijft hetgeen waarvoor de vzw vooreerst werd opgestart : het bewust maken van het belang van het goede gebruik van geschreven taal en het promoten van correct taalgebruik in alle moderne media. Dit doel streven wij na door professionele taaldiensten te bieden aan “geëngageerde” structuren (vzw ‘s, KO’s, particulieren , ...), tegen een winstloze prijs. De toegang tot onze tarieven zijn wel onderworpen aan het morele engagement van onze “klant-leden”: door met ons samen te werken, zetten ze zich in om juiste en doordachte taal te gebruiken, en hun taalgebruik niet volledig te onderwerpen aan mode of marketing.
Deze sociaalgeoriënteerde taaldiensten richten zich voornamelijk tot twee doelgroepen.

Kleine vzw’s en structuren,…

Het was internet dat ons op het idee van winstloze taaldiensten bracht. Begin 2001 stelden we vast dat incoherente taal, taal-, typ- en stijlfouten en een www-brabbeltaaltje pijlsnel via internet werden verspreid. Dankzij het net kreeg iedereen, van kleine individuen tot grote ondernemingen, de mogelijkheid zich tot de wereld te richten, met hetzelfde gemak, maar niet altijd met de dezelfde middelen. En zo dreigde dit communicatiemiddel bij uitstek al heel snel totaal het omgekeerde van zichzelf te worden, want op talloze sites bleken woorden, soms zinnen, maar soms ook hele berichten niet te begrijpen. Het Frans, het Engels en het Nederlands kregen op het internet een serieuze klap. 1984 van George Orwell lag op de loer...maar Post Scriptum ook!l Al gaat het er nu al wat meer doordacht aan toe, er is nog veel werk. Dit is waar Post Scriptum in actie treedt, door betaalbare tarieven en professionele prestaties ter beschikking te stellen van kleinere structuren die zich niet tot traditionele taalbureaus wenden. In ruil hiervoor nemen deze structuren deel aan onze “grote kuis”, maar beschermen zij tegelijk ook via onze dynamische taaldiensten de integriteit van elke taal. Bij Post Scriptum zijn we geen puristen of extremisten, wel een dynamische ploeg die indien nodig op zoek gaat naar bruikbare, actuele en efficiënte alternatieven. Wanneer bij een klant onze actie niet uitmondt op een toereikend resultaat op het vlak van taalkeuzes, zetten we eenzijdig een eind aan het contract.

VZW’s en NGO’s

Met ruil als leitmotiv breidt Post Scriptum zijn “ winstloze taaldiensten”- actie uit tot grotere structuren zoals erkende Vzw’s of NGO’s die, hetzij door tekortkoming van budgetten, hetzij soms ook uit principe, hun vertalings-en verbeteringstaken overlaten aan interne bedienden (of ook vrijwilligers en stagiaires) die er niet bepaald voor zijn opgeleid. Taaldiensten hebben echter een gegronde kostprijs, omdat zij ook kennis en ervaring vergen. Post Scriptum biedt professionele diensten tegen salariële kost aan erkende vzw’s en NGO’s, opdat ook zij zouden deelnemen aan het verspreiden van juiste taal. Zo neemt Post Scriptum ook onrechtstreeks deel aan hun actie.


> Uitzonderlijke acties en projecten

- Uit ons hart gegrepen voor de jeugd
Het zijn de kinderen die de wereld kunnen doen veranderen, daarom moeten we hen de juiste middelen doorgeven. In die zin biedt Post Scriptum dezelfde winstloze tarieven aan alle projecten die zich wijden aan het opleiden en bewust maken van jeugd in verband met juiste taal, milieu, tolerantie en respect voor diversiteit (geëngageerde jeugdlitteratuur, folders, programma’s,...).


- Taalateliers (project)
Terug naar meer academische activiteiten. Spelling en taal worden de hele schooltijd lang aan kinderen bijgebracht door middel van herhaling en dictees. Velen bereiken echter de laatste cyclus van het secundair onderwijs zonder alle subtiliteiten van hun moedertaal echt onder de knie te hebben. En vaak ligt dat aan het feit dat ze meer van buiten hebben geleerd sinds hun 6e dan dat ze de regels verstaan hebben. Post Scriptum werkt aan de ontwikkeling van taalateliers voor jongeren van het 4e, 5e en 6e humaniora waar men zal inspelen op de leeftijd van de jongere die nu beter kan analyseren. Ludieke ateliers (een paar uur buiten school), met leuke, actuele voorbeelden en enkele tips om de grootste valkuilen te vermijden (dt’s enz). Een laatste springplank vooraleer ze de echte wereld tegemoet gaan, waar niemand hen nog de regels zal uitleggen, maar waar een taalfout wel een stuk beslissender kan zijn dan op school.

Post Scriptum a.s.b.l - Chaussée de Vleurgat 108 - 1000 Bruxelles - 02/642 40 35 - © MMIII SquaresWeb